Fonden
Opholdsstedet Ulvskov drives af en fond, hvis formål er at yde praktisk og pædagogisk støtte til unge i alderen 12-23, der har behov for omsorg og hjælp til færdiggørelse af skolegang samt hjælp til at komme videre med anden uddannelse eller arbejde.

Ledelsen har en defineret beslutningskompetence som dækker over
Daglig drift og økonomi, kontakten med den godkendende og tilsynsførende kommune, de anbringende kommuner og forældre.

Etikken i centrum
Bestyrelsen er bevidst sammensat af rutinerede medlemmer med stor indsigt i drift, økonomi, lovgivning og varetagelse af pædagogisk ansvar indenfor området.

Det er væsentligt for opholdsstedet og alle medlemmer i bestyrelsen at etikken er i orden på stedet. Det SKAL være i orden det der foregår på stedet. Der arbejdes intenst på, at der hersker gennemsigtighed og åbenhed i det vi foretager os.

Vore værdier er
Åbenhed, respekt, anerkendelse, mangfoldighed, positivitet, troværdighed, professionalitet og accept.

Fondens bestyrelse består af 8 medlemmer

Ejvind Mortensen

Formand for bestyrelsen Pensionist  

Ole Lauth

Medlem af bestyrelsen Forstander, Egmont Højskolen  

N.C. Strauss

Medlem af bestyrelsen Advokat, v. Advokathuset i Odder  

Jacob Thisen

Næstformand for bestyrelsen Forstander for familiebostedet Ellengården  

Poul Erik Fink

Medlem af bestyrelsen Højskolelærer, Egmont Højskolen  

Henriette Henriksen

Medlem af bestyrelsen Socialfaglig konsulent ved Aarhus Kommune  

Bettina Vestskov

Leder fra 2015 (udd. pædagog) Ansat 2013 Bestyrelsen, KRAP

Tina Torst Giversen

Pædagog Ansat 2008 Bestyrelsen (Personale rep.), KRAP, Lederuddannelse