Medarbejdergruppen, der er tilknyttet opholdsstedet Ulvskovs efterværn, består så vidt muligt af den faste medarbejderstab på Opholdsstedet.

De unge vil dermed fortsat være knyttet til én eller flere af de pædagoger som de kender fra opholdsstedet, når de kommer ud at bo for sig selv. De unge drager store fordele af ikke at skulle både skifte adresse og kontaktperson ud samtidig, men beholder mennesker omkring sig som allerede kender den unge godt.

Personalet, der arbejder i efterværn deltager i et ugentligt personalemøde på opholdsstedet, hvor alle får mulighed for at følge den enkelte unges hverdag i egen bolig.

Efterværn er individuelt tilrettelagt således, at den enkelte unge får støtte i hverdagen ud fra den enkeltes behov.