Efterværn er en foranstaltning som kan tilbydes til unge mellem 18 og 23 år, ofte i forlængelse af endt ophold på opholdsstedet Ulvskov.

Målgruppen er således unge mellem 18 og 23 år som har brug for støtte til at begå sig udover det 18 år. Der er som regel tale om unge, der har brug for meget støtte til at bevare kontakt til uddannelse og arbejde samt behov for støtte til daglige gøremål og netværksstøtte.

De fysiske rammer består oftest i egen bolig i form af eget værelse eller egen lejlighed som man selv er med til at finde. Man kan også være i efterværn på opholdsstedet Ulvskov på Ulvskovvej 29, 8300 Odder.

Mange bor i efterværn i Odder by eller andre omkringliggende byer såsom Århus, Horsens og Skanderborg.

I efterværn har man kontakt med pædagoger fra opholdsstedet Ulvskov mellem 5 og 20 timer ugentligt.

Dagligdagen for den unge i efterværnet består som oftest af at man er i en form for dagbeskæftigelses tilbud (uddannelse eller arbejde). Fritiden består af alderssvarende aktiviteter, indkøb, rengøring, hygge, venskaber, motion og lignende.

Man modtager hjælp til at komme op og af sted om morgenen, hvis man har brug for det og ellers til alle daglige gøremål.

Pædagogikken er relationel i den forstand, at de voksne, der kommer hos én er kendte voksne som man har en relation til. Der arbejdes med at lære at indgå aktivt og konstruktivt i relation med andre mennesker, da dette skønnes fundamentalt for de unge menneskers trivsel. Der arbejdes udfra ideen om støtte til at lære at klare sig selv. Der udøves ikke konsekvenspædagogik.

Formålet med vores efterværnstilbud er, at de unge på lang sigt selv bliver i stand til at tage vare på sig selv. Man får hjælp til at tilegne sig strategier for livet og der arbejdes med at identificere ens mønstre frem for kortsigtet symptom behandling.

Pædagogisk kontrakt efterværn
læs mere