På Ulvskov arbejder vi relationspædagogisk. Hver enkelt ung har en fast kontaktpædagog som det tilsigtes, at der skabes en bærende relation til.

Der arbejdes tålmodigt og langsigtet på, at der skabes respekt for hinanden. Relationen og rummeligheden er dét, der skal bære. Der er faste regler og retningslinier på Ulvskov som de unge mennesker skal acceptere, men der arbejdes ikke bevidst med konsekvenspædagogik.

Det anerkendende indgår til stadighed i arbejdet på Ulvskov, hvor dét vurderes højt, at se det andet menneske og respektere dét som det er. Det vurderes tillige som en væsentlig opgave at sikre, at den unge får mulighed for at få udbytte af relationer til den resterende personalegruppe samt de andre unge på stedet og i nærmiljøet.

Ulvskov er et hjem, hvor den unge får mulighed for at afprøve sig selv i et samspil med husets øvrige beboere, personale og nærmiljøet i Odder.

Det er nødvendigt, at de unge mødes med en forståelse af, hvilke problemer og behov de har. Denne fælles forståelse skal danne udgangspunkt for at tilrettelægge en hverdag, hvor fælleskrav, ansvar, selvrespekt og engagement er fællesnævnere, som skal være en del af de unges identitet.

Med udgangspunkt og hensyntagen til den unges problemer er det vort mål, at stabilisere den unge sådan, at han/hun lærer at begå sig i en ungekultur med acceptable værdier og normer. Dette skal medføre at den unge med tiden vil blive i stand til at gennemføre en skolegang. Det er vort mål, at den enkelte sluttelig bliver klar til at starte i et egentligt job- /uddannelses forhold samt har fået etableret sig nogle sunde fritidsinteresser.

Vi ser den unge som en del af en helhed og som betinget af det netværk af relationer som han/hun er en del af. Den unge forståes ikke isoleret set, men ud fra den virkelighed som han/hun er en del af.

Det tilstræbes overordnet at møde den unge på det stadie vedkommende aktuelt befinder sig på og hjælpe ved at skabe mulighed for hensigtsmæssig alderssvarende udvikling i forhold hertil.

Vi betragter det som vores opgave at give den unge et ophold, hvor der er mulighed for at lære:

  • At være sig selv (være sammen med og beskæftige sig selv)
  • At modtage den omsorg og den tryghed vi tilsigter at give
  • At opbygge sociale færdigheder
  • At arbejde med sin personlige sundhed og hygiejne
  • At reflektere over egen handlinger, sprog, identitet og udstråling
  • At samarbejde på en hensigtsmæssig måde og lære nye handlestrategier
  • At forholde sig til emner som misbrug, seksualitet og kriminalitet
  • At udvikle sig på en hensigtsmæssig og alderssvarende måde
  • At være i en gruppe, hvor man gensidig påvirker hinanden
  • At tage ansvar og medansvar på en hensigtsmæssig måde

 

Opholdsstedet Ulvskovs standardbeskrivelse
Læs mere

Politik for inddragelse af de unge
Læs mere

Pædagogisk kontrakt
læs mere