Opholdsstedet Ulvskov henvender sig til unge i alderen 12-18, der har behov for støtte, forståelse og afklaring af eventuelle følelsesmæssige og sociale problemer samt hjælp til en mere positiv udvikling.

I vores efterværn kan de unge forblive indtil de er 23 år gammel.

Vi henvender os til unge, der har været udsat for omsorgssvigt af forskellig art. De unge er kendetegnet ved at have én eller flere problemstillinger indenfor følgende områder:

-Socialt og følelsesmæssigt
-Angst
-Depression
-Spiseforstyrrelse
-ADHD
-Udadreagerende
-Indadreagerende
-Selvskadende adfærd
-Seksuelt krænket
-Omsorgssvigtet
-Voldsramt
-Tilknytningsforstyrrelse

 

Læs mere Tilbudsportalen.dk