Værdigrundlag & Tilsynsrapporter

Grundlaget for relation er tillid, respekt, forståelse, anerkendelse, og andre superlativer. Vigtigst er dog aspektet gensidighed – uden det, flyder ordene sammen, og mister deres mening. Om noget, må samhørighed altså altid være det perspektiv, der er tilstede, hvis udvikling skal blomstre og trives.

På Ulvskov er relation værdifuldt – relationer bliver derfor værdier, vi værner om og gensidigt lære af. Deraf er vi naturligvis optaget af samhørighed mellem personalet og de unge – og særligt personalet imellem for at tydeliggøre diversiteten i vores værdier og kompetencer.

Diskussionen og aktualiteten bliver med overstående i mente, til summen af vores pædagogiske værdier. Et samlet produkt vi bruger som ankerpunkt, når identiteten “Ulvskov” skal beskrives. Derfor at vores værdigrundlag centralt placeret her på siden – noget vi er stolte af.

 

2017 Værdigrundlag

2016 Tilsynsrapport

2015 Tilsynsrapport

 

 

Samhørighed; “følelse eller tilstand af nært fællesskab mellem to eller flere personer eller parter” Ordnet.dk