Værdigrundlag

På Ulvskov er relationerne værdifulde – relationer bliver derfor værdier, vi værner om og gensidigt lærer af.

På Ulvskov forpligtiger vi os på at nedenstående værdier lever som centrale elementer i vores hverdag og i samarbejdsrelationerne med de unge og hinanden:

                                       Ligeværdighed

                 Positive rollemodeller           Frihed og ansvar                      Anerkendelse

   Mangfoldighed og accept                   Positiv, humoristisk ånd

  Respekt               Åbenhed og troværdighed                        Professionalitet

Vores værdigrundlag bruges som ankerpunkt, når Ulvskovs identitet skal beskrives. Derfor at vores værdigrundlag centralt placeret her på siden som noget vi er stolte af.

 

Download PDF version